Otvorena Arhitektura

ESF Projekt

Publikacija Stambene zadruge u suradnji s jedinicama lokalne samouprave

Nemogućnost rješavanja stambenog pitanja jedan je od najvažnijih društvenopolitičkih i ekonomskih problema diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj. Zbog drastičnog rasta cijena značajan broj ljudi nema pristup priuštivom i stabilnom
stanovanju, a trenutni javni mehanizmi ne uspijevaju otkloniti problem.

U publikaciji koju možete preuzeti na linku predstavljamo model zadružnog stanovanja koji nudi novu i održivu soluciju te otvara mogućnost drugačije stambene politike. Publikacija iznosi niz načela za izgradnju i korištenje zajedničke stambene zgrade, kao i konkretne korake i detalje bitne za provedbu modela koji je već zaživio u brojnim zemljama zapadne Europe.

Preuzmite publikaciju

Publikacija je izrađena u sklopu projekta “Poticanje razvoja zadružnog stanovanja u Hrvatskoj” kojeg je sufinancirala sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Zadruge Otvorena arhitektura. Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr