Otvorena Arhitektura

Projekti

Studija za obnovu Dević mlina u Dugoj resi

Projekt: 2016
Brutto površina: 1300 m²
Klijent: Grad Duga resa
Autori: Ivan Vadanjel, Ana Boljar, Darovan Tušek

Studija za obnovu donjeg mlina u Duga Resi prvi je korak u kompletnoj obnovi i revitalizaciji ovog važnog kulturnog dobra. S gradom je usuglašeno da je buduća namjena za objekt poslovna, na tragu nekadašnje funkcije mlina.

Specifičnost projekta, odnosno položaja mlina, je i povremeni visoki vodostaj rijeke Mrežnice koji uzrokuje poplavljivanje gotovo čitave suterenske etaže.

Zbog toga se na povišenoj koti čestice formira uvijek dostupna šetnica uz rijeku, dok je uz samu zgradu projektniran poplavni kanal, a glavni ulaz u objekt je preko mosta. Suteren objekta s pomoćnim prostorima je “kuća u kući”, sasvim izoliran od vode rijeke. Na taj način, tijekom visokog vodostaja mlin postaje otok u rijeci Mrežnici

Glavni ulaz u građevinu je u prizemlju, dok se etaža suterena ostavila otvorenom i dostupnom za javnost. Uokolo građevine otkopao bi se teren, na način da omogući javnosti pristup u suteren. Oko upuštenog volumena podruma formira se ophod, u kojem bi se kroz ilustrativni prikaz pružio uvid u povijest građevine i njezinu nekadašnju namjenu.